Parafia św. Wojciecha w Ostrołęce

Zelo zelatus sum pro Domino Deo exercituum

Pascha, męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa krok po kroku cz. 4:

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego


Nazywa się ono Stowarzyszeniem Apostolstwa Katolickiego nie dlatego, jakoby zamierzano przez to podkreślić, iż samo w sobie posiada apostolstwo katolickie, ale dlatego że wzywa wszystkich, zaprasza wszystkich, rozbudza gorliwość i miłość u wszystkich wiernych należących do każdego stanu, stanowiska i zawodu, by wszyscy z pokorą i miłością, ze czcią i religijnym szacunkiem odnosili się do apostolstwa katolickiego, które Jezus Chrystus ustanowił w swoim Kościele (por. San Vincenzo Pallotti, Opere complete [OOCC], red. ks. Francesco Moccia, I, 4-5).

Poznaj

Historia kościoła


Kościół p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika
W 1888 roku na terenie Wojciechowic rząd carski wybudował dla wojska koszary, do których przeniósł 14. pułk Głuchowski z Przasnysza oraz 10. batalion dla saperów. Dla tych żołnierzy w 1890 r. została wybudowana cerkiew pod wezwaniem św. Piotra i Pawła. W 1915 r. Rosjanie opuścili Ostrołękę. W tym też roku po zdobyciu Ostrołęki cerkiew została zamieniona na zbór protestancki. Potem służyła Niemcom jako magazyn…