Chrzest

Chrzty w naszej parafii odbywają się w niedzielę w czasie Mszy św. o godzinie 11:30.

 • Przynajmniej dwa tygodnie przed chrztem rodzice muszą osobiście zgłosić się do kancelarii parafialnej.
   
 • W kancelarii należy przedłożyć:
  1. odpis aktu urodzenia dziecka,
  2. dokładne dane personalne chrzestnych (imiona, nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania),
  3. jeżeli dziecko z rodzicami/opiekunami pochodzą z innej parafii, koniecznie jest pozwolenie z parafii miejsca swojego realnego/aktualnego miejsca zamieszkania (nie zaś z parafii swojego zameldowania, chyba że miejsce realnego/aktualnego zamieszkania i zameldowania są te same) na udzielenie chrztu w naszej parafii,
  4. jeżeli chrzestni pochodzą z innej parafii, należy przedstawić zaświadczenie moralności wystawione przez duszpasterza parafii, na terenie której mieszkają (zgoda na pełnienie funkcji ojca/matki chrzestnego/chrzestnej); chrzestni z naszej parafii muszą przybyć do kancelarii w celu uzyskania zgody na pełnienie funkcji ojca/matki chrzestnego/chrzestnej.
 • Osoby przebywające poza granicami Polski muszą posiadać pozwolenie na chrzest poza parafią swojego aktualnego zamieszkania (wiąże się to z zamieszkaniem parafialnym tymczasowym lub stałym zob. kan. 102).
   
 • W dniu chrztu należy przybyć do zakrystii kościoła ok. 15 min. przed uroczystością w celu podpisania księgi chrztów.
   
 • Rodzice i chrzestni powinni mieć ze sobą świecę chrzcielną i białą szatę. Przed chrztem rodzice i chrzestni powinni przystąpić do spowiedzi św., a w dniu chrztu do Komunii św. (ofiarując ją w intencji dziecka).
   
 • Wymogi dotyczące chrzestnych (wg Kodeksu Prawa Kanonicznego, kan. 874):
  1. ukończone 16 lat,
  2. przyjęte sakramenty Eucharystii i Bierzmowania,
  3. prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (życie zgodne z przykazaniami Bożymi i nauką Pana Jezusa).
   
 • chrzestnym nie może być osoba, która: żyje w związku cywilnym bez ślubu kościelnego albo pomieszkuje z drugą osobą bez żadnego związku, nie uczęszcza/wypisała się z katechezy; jest obojętna religijnie lub prowadzi gorszący tryb życia; jest rodzicem dziecka.