Ślub

Protokół przedślubny należy spisać sześć miesięcy przed ślubem!

 1. Termin do uzgodnienia – należy zgłosić 6 miesięcy przed ślubem.
 2. Dokumenty:
 • dowód osobisty;
 • świadectwo chrztu do ślubu (nie starsze niż 3 miesiące);
 • świadectwo bierzmowania (gdy nie ma o nim informacji w akcie chrztu);
 • odpis zupełny aktu urodzenia z USC;
 • świadectwo maturalne z oceną z religii (w razie wypisania się z religii w szkole należy uzupełnić katechezę!)
 • kurs przedmałżeński (tzw. spotkania dla narzeczonychKROK 2) i spotkania w poradni życia rodzinnego (Dekanat Ostrołęcki – św. Antoniego)
 • dokument z USC do ślubu konkordatowego (zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa),
 • jeśli narzeczeni są spoza naszej parafii, to potrzebują pozwolenia na załatwienie wszelkich formalności ślubnych i pobłogosławienie związku z jednej ze swoich parafii (pozwolenie ma być wypisane na parafię św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Ostrołęce),
 • Jeśli jedno z narzeczonych jest cudzoziemcem (otwierając link i rozwijając listę „Co musisz zrobić”):
  https://obywatel.gov.pl/malzenstwo/slub-koscielny-slub-wyznaniowy