Pogrzeb katolicki

Potrzebne dokumenty:

– akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego

– świadectwo udzielenia sakramentu chorych i wiatyku (jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu, wystawia je kapelan szpitala)

– zgoda na pogrzeb od proboszcza (dotyczy zmarłych, którzy mieszkali na terenie innej parafii)

Ze względu na wyjątkowy charakter, pogrzeb można zgłaszać przez cały dzień na plebanii lub w zakrystii.

Katechizm Kościoła Katolickiego uczy nas, że w śmierci, będącej rozdzieleniem duszy i ciała, ciało człowieka ulega zniszczeniu, podczas gdy jego dusza idzie na spotkanie z Bogiem.Oznacza to, że śmierć nie jest końcem ludzkiego życia. Jest o tym mocno przekonany Kościół, który modli się: „Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie”. Kościół, który jak matka nosił sakramentalnie w swoim łonie chrześcijanina podczas jego ziemskiej pielgrzymki, towarzyszy mu na końcu jego drogi, by oddać go w ręce Ojca. Ofiaruje on Ojcu, w Chrystusie, dziecko Jego łaski i w nadziei składa w ziemi zasiew ciała, które zmartwychwstanie w chwale.