Kościół p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika
 
W 1888 roku na terenie Wojciechowic rząd carski wybudował dla wojska koszary, do których przeniósł 14. pułk Głuchowski z Przasnysza oraz 10. batalion dla saperów. Dla tych żołnierzy w 1890 r. została wybudowana cerkiew pod wezwaniem św. Piotra i Pawła. W 1915 r. Rosjanie opuścili Ostrołękę. W tym też roku po zdobyciu Ostrołęki cerkiew została zamieniona na zbór protestancki. Potem służyła Niemcom jako magazyn.
 
Dnia 26 maja 1921 r. do Wojciechowic przybył 5. Pułk Ułanów Zasławskich z Glinian pod Lwowem. Pułkownik Spirydion Koiszewski wydał rozkaz, aby cerkiew adaptować na kościół garnizonowy, rzymskokatolicki. W czasie okupacji niemieckiej kościół służył jako magazyn dla wojska niemieckiego. Po wojnie natomiast, od 1945 r., kościół ten stał pusty. Od 1958 r. mieszkał w Wojciechowicach ks. Józef Kaczyński jako administrator kościoła, gdzie prowadzono duszpasterstwo miejskie.
 
W roku 1974 do Ostrołęki przybyli pallotyni, którym powierzono pracę duszpasterską i opiekę nad mieszkańcami Wojciechowic przy kościele św. Wojciecha biskupa i męczennika. Parafię jako wspólnotę administracyjną powołano do istnienia w roku 1981. Ówczesny biskup łomżyński Mikołaj Sasinowski kościół wraz z nowo powstałą parafią przekazał w opiekę Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego (SAC), czyli pallotynom.