Proboszcz: Ks. Tomasz ZACZKIEWICZ SAC

Wikariusze:
Ks. Marek KSIĄŻAK SAC
Ks. Jarosław NAKIELSKI SAC
Ks. Wojciech WINEK SAC