Proboszcz: Ks. Tomasz ZACZKIEWICZ SAC

Duszpasterz: Ks. Andrzej MISIUN SAC

Wikariusze: Ks. Marek KSIĄŻAK SAC
Ks. Andrzej NARWOJSZ SAC
Ks. Wojciech WINEK SAC