Nasza strona, aby wyglądać i działać prawidłowo, korzysta z plików cookies. Obsługę cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Więcej o polityce cookies.

Akceptuję

TAJEMNICA. NIEDZIELA NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

04-06-2007 14:36 xRobert Turyk Liturgia Czytano: 717
Gdy usiłujemy mówić o Trójcy Świętej, musimy mieć świadomość, że stajemy wobec tajemnicy, której nie jesteśmy w stanie przekroczyć. Z jednej strony Bóg, Duch niewidzialny, zanurzony w bezmiarze wszechświata, nieuchwytny i przekraczający wszelkie poznanie, a z drugiej, Chrystus, Bóg, słaby i zależny od ludzi, proszący o chleb i wodę, umierający w swym człowieczeństwie, budzący nadzieję przez swoje zmartwychwstanie. Dwie wizje tak bardzo odległe od siebie, a do tego jeszcze kawałek chleba, pod którym utaił się Bóg człowiek. A jednak to jest ten sam Bóg - jeden, jedyny, niepojęty i niewyrażalny, po trzykroć Święty. Więzią łączącą te dwie wizje jest trzecie oblicze Boga w Duchu Świętym, a spoiwem wyrażającym istotę Boga, jest miłość.
Mówiąc jednak o Trzech Osobach w Bogu, trzeba za wszelką: cenę unikać skojarzeń z trojgiem ludzi, których np. mamy przed sobą. Ta trójka ludzi nie ma żadnego odpowiednika w Trójjedynym Bogu. Bóg w stosunku do Siebie samego nigdy nie używał słowa "Trzy", a zawsze tylko "Jeden". Jest rzeczą bezsporną, że ten sam Bóg, mówiąc o sobie w Ewangelii, używa trzech imion: Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Bóg ma prawo być inny i istnieć inaczej niż człowiek, a także mieć swoje tajemnice. Trzeba je uznać i przyjąć, dostosowując do nich swoje religijne myślenie.
ZADANIE NA TYDZIEŃ
1. Do przemyślenia:
Czy wierzę w Boga Trójjedynego? Co wiem o Trzech Osobach Boskich?
2. Do wykonania:
Przypomnę sobie prawdy katechizmowe o Trójcy Świętej.