Nasza strona, aby wyglądać i działać prawidłowo, korzysta z plików cookies. Obsługę cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Więcej o polityce cookies.

Akceptuję

Z HISTORII NASZEJ PARAFII I KOŚCIOŁA (6)

13-12-2008 20:01 xRobert Turyk Ogłoszenia parafialne Czytano: 1297
Okres pobytu ks. Antoniego Pęksy
Ks. Antoni Pęksa powiedział o swoich początkach w Ostrołęce - Wojciechowicach: „Do parafii św. Wojciecha w Ostrołęce przybyłem 31 lipca 1975 r. w godzinach wieczornych, z Poznania. 1 sierpnia wyjechali ks. Mieczysław Ziomkowski i ks. Marian Dziczek. Ks. Dziczek przyjechał w najbliższą niedzielę, by pomóc w odprawianiu Mszy św. Do pracy duszpasterskiej przybył ks. Ludwik Homa, który pracował rok w parafii, szczególnie jako katecheta młodzieży”.
W dniu 15 sierpnia, w Uroczystość Wniebowzięcia NMP, ks. Pęksa razem z ks. Ludwikiem, przywitali się z parafianami: „Przybyliśmy do Was, do wspólnoty parafialnej, żeby z Wami żyć, z Wami współpracować. Liczymy na Waszą życzliwość i serdeczność. Prosimy o modlitwę w naszych intencjach. Wspólnie jako jedna rodzina dzieci Bożych będziemy głosić swoim życiem naukę Chrystusa”. W tym dniu był odpust w parafii. Mszę św. odpustową odprawił ks. Prałat Józef Biernacki. Po Mszy św. o godz. 7 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu, a o godz. 14 – błogosławieństwo dzieci.
W październiku zostały zamontowane 4 piece w kościele.
14 grudnia obchodził złoty jubileusz kapłaństwa franciszkanin z Niepokalanowa, o. Witalis Jaśkiewicz. Mszę św. jubileuszową odprawił o godz. 12.
Tydzień później ks. Józef Krzeski, pallotyn, przeprowadził tzw. „Dzień Adwentowy”. Celem Dnia Adwentowego jest przygotowanie naszej wspólnoty do najgłębszego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia.
Parafialne rekolekcje wielkopostne przeprowadził w dniach od 4 do 8 kwietnia ks. Paweł Góralczyk, z Ołtarzewa.
Ks. Ryszard Domański, pallotyn, misjonarz z Rwandy przeprowadził 30 maja dzień misyjny.
W sierpniu 1976 r. nastąpiła zmiana duszpasterzy w Wojciechowicach. Do pracy przybył ks. Eugeniusz Leśniak, a odszedł ks. Ludwik Homa.
Ks. Leśniak o swoim przybyciu powiedział: „Do Ostrołęki zostałem skierowany zaraz po święceniach kapłańskich. Miałem się zgłosić 18 sierpnia 1976 r. w charakterze wikarego bez jakichś specjalnych działów, czy wyznaczeń. Po prostu, do ogólnej pracy duszpasterskiej. Po przyjeździe do Ostrołęki ustaliliśmy z miejscowym proboszczem, ks. Antonim Pęksą (wtedy jeszcze wikarym ostrołęckim, ponieważ ta placówka nie była parafią, a była filią parafii św. Antoniego), że ja w zasadzie zajmę się pracą z młodzieżą w ramach katechezy”.
Pracy było bardzo dużo i konieczna była pomoc. Ks. Eugeniusz powiedział: „Moja praca rozpoczęła się od normalnej katechizacji i wtedy spostrzegłem, że mam 46 godzin zajęć tygodniowo (tak było przez 2 miesiące). Kiedy Zarząd Prowincjalny zorientował się, że mam taką liczbę godzin, polecił zaangażować katechetę. Od 1 października rozpoczął pracę katechetyczną, po studiach teologicznych na KUL-u, pan Marek Koryciński.
Od 5 do 8 grudnia były rekolekcje adwentowe dla parafian. Prowadził je ks. Henryk Korzeniowski, salezjanin. Temat rekolekcji brzmiał: „Apostolskie powołanie człowieka świeckiego”.
13 lutego 1977 r. było uroczyste pożegnanie ks. Ludwika Homy, wyjeżdżającego na misje do Brazylii.
Od 27 do 30 marca trwały rekolekcje wielkopostne, które prowadził ks. Michał Kordecki, pallotyn.
4 czerwca 1978 r. obchodził srebrny jubileusz kapłaństwa ks. Proboszcz Antoni Pęksa. O godz. 12 odprawił Mszę św. jubileuszową, w duchu wdzięczności za łaskę powołania i wytrwania na drodze życia kapłańskiego przez minione 25 lat. Kazanie jubileuszowe wygłosił ks. Tadeusz Gliński, profesor WSD w Ołtarzewie.
O tym dniu wspomina ks. Eugeniusz Leśniak: „To 25-lecie było zorganizowane bardzo uroczyście. Ksiądz proboszcz pozapraszał swoich gości. Przyjechali koledzy kursowi. Uroczystość zorganizowana była na wzór Mszy św. prymicyjnej. Ksiądz jubilat był wyprowadzony z plebanii przez dzieci na biało ubrane, w wielkim wieńcu uwitym z gałęzi świerka. Prowadzony był w asyście swojej rodziny, również i najbliższych. Potem było przywitanie ks. Proboszcza przez dzieci, młodzież i dorosłych. Po przywitaniu - życzenia i Msza św. - dziękczynna. Po tym wszystkim było spotkanie towarzyskie”.
15 sierpnia - odpust. Mszę świętą odprawił ks. Marian Skłodowski z Rzekunia, a kazanie wygłosił ks. Szczepan Mitros z Ostrołęki.
26 maja 1979 r. był wieczór modlitw (przed przyjazdem papieża Jana Pawła II do Ojczyzny) w intencji papieża. Po Mszy św. o godz. 19 było wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do północy. W tym czasie kapłani spowiadali. Czuwanie zostało zakończone Msza świętą o 24.
Podczas uroczystości Bożego Ciała został poświęcony nowy ornat z wizerunkiem Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Od 16 do 19 grudnia 1979 r. ks. Jan Porębski (pallotyn) przeprowadził rekolekcje. Celem tych rekolekcji było przygotowanie parafian do uroczystości koronacji obrazu Matki Bożej Hodyszewskiej, która odbyła się 31 sierpnia 1980 r.
Ks. Neoprezbiter Józef Ciupak odprawił Mszę św. prymicyjną 11 maja 1980 r. dla parafian i współpracowników palotyńskich. Do obsługi współpracowników przyjechali: ks. Stanisław Rudziński i ks. Stanisław Leśniak oraz klerycy: Henryk Walczak i Leszek Kozłowski.
W lipcu 1980 r. było malowanie wież i dachu kościoła.
W sierpniu nastąpiła zmiana księży wikariuszy. Odszedł ks. Eugeniusz Leśniak, a do pracy przyszedł 18 sierpnia ks. Alfred Dyr. Ksiądz Proboszcz ogłosił tę zmianę w niedzielę 3 sierpnia.
31 sierpnia 1980 r. dla diecezji łomżyńskiej i dla całej wspólnoty pallotyńskiej było wielkie święto. Ks. Kardynał Franciszek Macharski dokonał koronacji koronami papieskimi obrazu Matki Bożej Hodyszewskiej. Parafianie parafii św. Wojciecha licznie wzięli udział w tej uroczystości, wyspowiadani i przygotowani do wyjazdu przez miejscowych duszpasterzy.
21 września po Mszy św. o godz. 19 ks. Ludwik Homa, misjonarz z Brazylii, wyświetlił przeźrocza z tego kraju oraz podzielił się z parafianami swoimi wrażeniami z pracy misyjnej.
Wielkim wydarzeniem był fakt powołania do istnienia parafii św. Wojciecha, biskupa i męczennika, którego dokonał 25 marca 1981 r. ks. Bp Mikołaj Sasinowski. Ks. Biskup wydał specjalny dekret powołujący naszą parafię. Został on odczytany na wszystkich Mszach w niedzielę 29 marca: w kościołach św. Wojciecha, św. Antoniego i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
Od 1 kwietnia 1981 r. parafia św. Wojciecha ma swoją pieczęć, natomiast księgi pogrzebów, ślubów i chrztów były prowadzone w Wojciechowicach od 1958 r., kiedy zaistniał tu samodzielny rektorat.
8 kwietnia 1981 r. ks. Bp Mikołaj Sasinowski udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. Sakrament ten przyjęło 145 osób.
Ks. Neoprezbiter Jacek Wierzba odprawił Mszę św. prymicyjną dla parafii i dla współpracowników. Do obsługi współpracowników przyjechał ks. Jan Kwidziński i klerycy: Ryszard Gołąbek i Sławomir Karpiński.
W lipcu był remont wieży kościoła i malowanie ścian.
W sierpniu 1981 r. odszedł z parafii ks. Alfred Dyr do Lublina na KUL, a do pracy przybył ks. Bogusław Szpakowski.
8 listopada gościliśmy zespół muzyczny „Oratorium” z Radomia, który dał koncert pieśni religijnej w naszej parafii.
Od 29 listopada do 2 grudnia rekolekcje adwentowe prowadził ks. Tadeusz Czulak, pallotyn z Zakopanego.
Rekolekcje wielkopostne od 21 do 24 marca 1982 r. przeprowadził ks. Kazimierz Trypus, pallotyn z Poznania.
W dniach od 7 do 14 lipca 1982 r. Matka Boża Częstochowska w kopii swojego cudownego obrazu nawiedziła diecezję łomżyńską. Najpierw w nocy z 7 na 8 lipca było czuwanie na Jasnej Górze. Później podróż w samochodzie - kaplicy do katedry w Łomży. Od godz. 17 parafianie naszej parafii czekali na ul. I Armii WP, w modlitewnym nastroju
ze śpiewem pieśni maryjnych, na Matkę Bożą. Dziewczynki były w bieli, ministranci też w swoich strojach. Wierni z chorągwiami i sztandarami.
Mieszkańcy Wojciechowic doczekali się. Pojawiła się kolumna samochodów poprzedzająca samochód - kaplicę, ten najbardziej oczekiwany, w którym jechała Matka Boża. Wreszcie pojawił się i on. Zatrzymał się. Drzwi kaplicy otworzono i Matka Boża w kopii swego cudownego obrazu była przez chwilę ze swoimi dziećmi z parafii św. Wojciecha.
Od 5 lipca, z okazji Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji łomżyńskiej, codziennie było w kościele palotyńskim czuwanie maryjne. Rozpoczynało się ono Apelem Jasnogórskim o godz. 21. Później - Msza św. i nabożeństwo maryjne.
Podczas wakacji 1982 r. wyprowadzili się lokatorzy, państwo Drobnicowie, z tego domu na miejsce, gdzie dotychczas mieszkali księża wikariusze. Od tych wakacji cała plebania należy do Księży Pallotynów. Ksiądz Proboszcz wymalował to mieszkanie (składające się z 2 pokoi, łazienki i korytarza) i przygotował na przyjście nowego księdza. Zmiana księży nastąpiła w sierpniu. Odszedł ks. Bogusław Szpakowski, a przyszedł ks. Eugeniusz Stefan.
Rekolekcje adwentowe przeprowadził w dniach od 28 listopada do 1 grudnia ks. Eugeniusz Piskorek, pallotyn z Częstochowy.
Rekolekcje wielkopostne - od 6 do 9 marca 1983 r. przeprowadził ks. Józef Ciupak, pallotyn z Lublina.
20 marca był wyświetlany film o Jasnej Górze z okazji 600-lecia cudownego obrazu MB Częstochowskiej na Jasnej Górze.
10 lipca ks. Stefan Denkiewicz, pijar z Krakowa obchodził srebrny jubileusz kapłaństwa. Mszę św. dziękczynną za to, ż mógł przez 25 lat służyć Bogu i ludziom, odprawił o godz. 11.
Na przełomie czerwca i lipca ks. Proboszcz otrzymał pozwolenie na budowę nowego domu. Tą radością dzielił się z parafianami 3 lipca: „Dzielimy się radosną wieścią, że otrzymaliśmy decyzję zezwalającą na budowę Domu Katechetycznego”. Zaraz po otrzymaniu zezwolenia w Imię Boże rozpoczęto wykopy pod fundamenty, a w drugiej połowie sierpnia już je zalewano.