Nasza strona, aby wyglądać i działać prawidłowo, korzysta z plików cookies. Obsługę cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Więcej o polityce cookies.

Akceptuję

AKT ZAWIERZENIA POLSKI NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA I MATCE BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI

03-05-2020 09:00 Michał Liturgia Czytano: 318

Boże, Ojcze Wszechmogący, bogaty w Miłosierdzie, bądź uwielbiony w tajemnicy Twojej Miłości, objawionej przez Syna w Duchu Świętym. Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata. Dziękujemy Ci za Twoją ofiarną miłość, która w tajemnicy Ukrzyżowania i Zmartwychwstania stała się miłością zwycięską. Duchu Święty, Duchu Prawdy, miłości, mocy i świadectwa, prowadź nas.

[...]

Liturgia Wielkiej Soboty - Wigilia Paschalna
Wielkanoc

04-04-2015 00:00 Michał Liturgia Czytano: 1364

Liturgia Wigilii Paschalnej

Liturgia Wigilii Paschalnej nazywana jest liturgią światła i wody. Nawiązuje do nocy Paschy, podczas której Izraelici wyszli z Egiptu. Przejście Żydów przez Morze Czerwone jest zapowiedzią sakramentu chrztu, w którym przez obmycie wodą my również zostaliśmy wybawieni z niewoli o wiele straszniejszej - z niewoli grzechu.

Liturgia Wielkiego Piątku

03-04-2015 00:00 Michał Liturgia Czytano: 1281

Liturgia Męki Pańskiej

W Wielki Piątek nie sprawuje się Mszy świętej. Tego dnia uczestniczymy w liturgii Męki Pańskiej. Zaleca się, by była ona sprawowana około godziny piętnastej, gdyż właśnie o tej godzinie umarł Chrystus. Ze względów praktycznych jest przesuwana zwykle na późniejszą porę. Składa się z liturgii Słowa, podczas której odczytywany jest opis Męki Pańskiej.

Liturgia Wielkiego Czwartku

02-04-2015 00:00 Michał Liturgia Czytano: 1127

Liturgia Wieczerzy Pańskiej

Wieczorem we wszystkich kościołach jest sprawowana uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej. To właśnie w Wieczerniku Chrystus uobecnił swoją Mękę krzyżową. Słowa ustanowienia Eucharystii ("Bierzcie i jedzcie... to jest Ciało moje. Bierzcie i pijcie... to jest Krew moja") oraz kapłaństwa ("To czyńcie na moją pamiątkę") rozbrzmiewają przez wieki.

MIŁOŚĆ MIARĄ WSZYSTKIEGO

17-06-2007 08:39 xRobert Turyk Liturgia Czytano: 899

Kto będzie więcej miłował? - zapytał Chrystus. - Ten, komu więcej darowano - odpowiedział Piotr. Dotykamy tutaj niezmiernie ważnej rzeczy, za mało podnoszonej przez moralistów, a mianowicie, że dobre czyny gładzą wiele grzechów. Miłość to nie tylko słowa i deklaracje, ale przede wszystkim czyny.
Grzeszna kobieta, która przyszła za Chrystusem do domu Szymona Piotra, nic nie mówiła, ani o miłości, ani o swoim nawróceniu, ale zrobiła to, czego nie zrobił Szymon. ,,(...) nie podałeś Mi wody do nóg - powiedział Chrystus - ona zaś łzami oblała mi stopy i swymi włosami je otarła...

TAJEMNICA. NIEDZIELA NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

04-06-2007 14:36 xRobert Turyk Liturgia Czytano: 817

Gdy usiłujemy mówić o Trójcy Świętej, musimy mieć świadomość, że stajemy wobec tajemnicy, której nie jesteśmy w stanie przekroczyć. Z jednej strony Bóg, Duch niewidzialny, zanurzony w bezmiarze wszechświata, nieuchwytny i przekraczający wszelkie poznanie, a z drugiej, Chrystus, Bóg, słaby i zależny od ludzi, proszący o chleb i wodę, umierający w swym człowieczeństwie, budzący nadzieję przez swoje zmartwychwstanie. Dwie wizje tak bardzo odległe od siebie, a do tego jeszcze kawałek chleba, pod którym utaił się Bóg człowiek. A jednak to jest ten sam Bóg - jeden, jedyny, niepojęty i niewyrażalny, po trzykroć Święty. Więzią łączącą te dwie wizje jest trzecie oblicze Boga w Duchu Świętym, a spoiwem wyrażającym istotę Boga, jest miłość.

JEZUS CZEKA NA NAS W NIEBIE

20-05-2007 13:06 xRobert Turyk Liturgia Czytano: 831

Zgodnie z przekazem Dziejów Apostolskich, uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Historia liturgii zna tę uroczystość od IV w. Natomiast dni powszednie po Wniebowstąpieniu Pańskim przygotowują wiernych na przyjęcie Ducha Świętego.

NOWE PRZYKAZANIE

05-05-2007 12:11 xRobert Turyk Liturgia Czytano: 893

Tak Chrystus nazwał przykazanie miłości. Na czym polega jego nowość, przecież ono było znane już w Starym Testamencie? Na dwóch sprawach. Na miłości bez miary. Taką bowiem miłością umiłował nas Chrystus, oddając swoje życie za zbawienie świata. Takiej miłości nie znał Stary Testament. I po drugie, na miłości wszystkich ludzi, w tym także i wrogów. Przykazanie miłości według rozumienia Żydów odnosiło się tylko do wyznawców Mojżesza. Do innych, nie. Może właśnie dlatego Chrystus tak bardzo napiętnował, w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, postawę kapłana i lewity, którzy nie udzielili pomocy poturbowanemu przez rozbójników człowiekowi. Na tym właśnie polega nowość tego przykazania. Ale to nie wszystko.

PYTANIA DO WSZYSTKICH

29-04-2007 06:37 xRobert Turyk Liturgia Czytano: 855

Przeznaczona na dzisiejszą niedzielę Ewangelia jest bardzo krótka, ale prowokuje do postawienia dwóch zasadniczych pytań. A oto pierwsze z nich. Czy my, chrześcijanie słuchamy głosu Chrystusa? Na tak postawione pytanie najczęściej otrzymujemy odpowiedź twierdzącą. Zapominamy jednaki że w tym pytaniu kryje się pułapka. W języku, bowiem, biblijnym słowo "słuchać" znaczy też wypełniać. I tu pojawiają się się schody. Na ogół jesteśmy dobrymi słuchaczami. Gorzej jest natomiast z wypełnianiem. A zatem, jak jest z naszym słuchaniem i wypełnianiem nauki Jezusa Chrystusa?

"Przykazania dla kierowców"

22-04-2007 08:02 xRobert Turyk Liturgia Czytano: 864

Dzisiaj - 22 kwietnia br. - Niedziela Modlitw za kierowców. Kierujemy do wszystkich kierowców APEL O BEZPIECZNE, ŻYCZLIWE I TRZEŹWE poruszanie się po drogach.
Rozważmy teraz, jakimi naprawdę jesteśmy kierowcami robiąc rachunek sumienia z naszego zachowania się na drogach: "Przykazania dla kierowców"