Nasza strona, aby wyglądać i działać prawidłowo, korzysta z plików cookies. Obsługę cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Więcej o polityce cookies.

Akceptuję

Z OGŁOSZEŃ PARAFIALNYCH

01-11-2007 10:06 xRobert Turyk Ogłoszenia parafialne

1 listopada (czwartek) - Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte tak jak w niedzielę. Msza św. na cmentarzu o godz. 15.00. Po niej różaniec za wiernych zmarłych z procesją po cmentarzu.
2 listopada (piątek) - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W naszym kościele Msze św. będą o godz. 7.00 i 18.00. Natomiast dodatkowa Msza św. zostanie odprawiona w kaplicy na cmentarzu o godz. 10.00. Także 2 listopada przypada I piątek miesiąca. Chorych odwiedzimy tak jak zwykle do południa. Spowiedź święta dla dzieci, młodzieży i dorosłych od godz. 17.30.

CZY WIECIE, ŻE?

31-10-2007 08:57 xRobert Turyk Ogłoszenia parafialne Czytano: 399

* Obchodzony 1 listopada Dzień Wszystkich Świętych to święto na cześć chrześcijańskich świętych. Od 610 do 731 roku naszej ery święto to obchodzono 1 maja, dopiero Papież Grzegorz III, w 731 roku, przeniósł to święto na 1 listopada. Dzień Wszystkich Świętych jest często mylony jako Dzień Zaduszny, który obchodzony jest następnego dnia, czyli 2 listopada. Dlatego w tym dniu przyjęło się czczenie zmarłych i chodzenie na groby.
* 2 listopada Dzień Zaduszny poświęcony jest modlitwom za osoby zmarłe, oczekujące na ostateczne pojednanie się z Bogiem. Tradycja obchodów tego święta sięga czasów biblijnych.

DWIE MODLITWY

31-10-2007 08:55 xRobert Turyk Ogłoszenia parafialne Czytano: 417

Modlitwa faryzeusza i modlitwa celnika. Jeden i drugi się modlił. Ale tylko modlitwa celnika została wysłuchana. Dlaczego? Nawet my, słabi i grzeszni, nie wolni także od zarozumiałości, nigdy byśmy się tak nie modlili jak ów faryzeusz, który dziękował Bogu za to, że nie jest tak grzeszny, jak inni ludzie.
Biedak chyba nawet nie zdawał sobie sprawy z tego, jak bardzo był grzeszny. Bo grzech pychy jest największy z grzechów. To przecież był grzech upadłego anioła. Jego właściwością jest ów żałosny brak krytycyzmu i zaślepienie. Nie można bowiem modlić się, wskazując na grzechy innych. A już nie do pomyślenia jest modlitwa, w której modlący się wylicza swoje zasługi.

LEKCJA MODLITWY

21-10-2007 16:50 xRobert Turyk Ogłoszenia parafialne Czytano: 476

Jezus uczy swoich uczniów modlitwy. Przekazuje im słowa „Modlitwy Pańskiej” i zachęca do wytrwałości. Jest to teoretyczna lekcja modlitwy. Praktyczna będzie miała miejsce w Ogrójcu. Wówczas okaże się, że Apostołowie nie potrafią trwać na modlitwie, jeszcze muszą się uczyć. Te doświadczenia z ich życia pokazują nam jak bardzo ważne w modlitwie jest połączenie teorii z praktyką. Zresztą nie tylko w modlitwie ale także w każdej innej dziedzinie życia. Możemy znać bardzo dobrze teorię, a w praktyce okaże się, że to niewiele znaczy.

100 LAT POBYTU PALLOTYNÓW NA ZIEMIACH POLSKICH

16-10-2007 07:41 xRobert Turyk Ogłoszenia parafialne

14 października, w niedzielę, na Mszy św. o godz. 11.30 przeżywaliśmy uroczystość poświęconą Jubileuszowi 100-lecia pobytu Pallotynów na ziemiach polskich. Przybył do nas z Warszawy Ks. Prowincjał Zdzisław Słomka oraz ordynariusz naszej diecezji ks. Bp Stanisław Stefanek, który jednocześnie dokonał wizytacji kanonicznej naszej parafii. Została również poświęcona pamiątkowa tablica, która zawisła w kościele i będzie nam przypominała ten dzień. Po Mszy św. wszyscy księża i zaproszeni goście przeszli do domu parafialnego, aby już przy obiedzie dalej świętować naszą pallotynską uroczystość. Wszystkim Parafianom i gościom serdecznie dziękujemy za udział i uczestnictwo w tym święcie i prosimy o modlitwę za zgromadzenie Księży Pallotynów.

PRZYMNÓŻ NAM WIARY

06-10-2007 10:49 xRobert Turyk Ogłoszenia parafialne Czytano: 351

Czymże jest wiara, o którą prosili Apostołowie i której brak zarzucał im i zarzuca nam Chrystus w dzisiejszej Ewangelii?
Wiara religijna jest łaską daną w chwili chrztu świętego. Dlaczego więc skarżymy się na jej słabość, a nawet brak? Wiara dana nam w czasie chrztu jest wiarą w zalążku - jest możliwością, tak jak dar mowy dany niemowlęciu: jeżeli go nie będziemy uczyć, to dziecko będzie wydawało tylko nieartykułowane dźwięki. Podobnie ma się rzecz z wiarą. Jeżeli jej nie będziemy praktykowali, ona zawsze pozostanie wiarą słabą, wiarą podatną na wszelkie zawirowania.

Anioły w Piśmie Świętym

30-09-2007 09:12 xRobert Turyk Ogłoszenia parafialne Czytano: 415

Jak ktoś kiedyś policzył, anioły są wspomniane w Piśmie Św. Starego i Nowego Testamentu 222 razy! Pismo Święte jest zatem od początku do końca przeplatane wzmiankami o aniołach. Bóg stawia anioły u wrót raju; aniołowie nawiedzają Abrahama; aniołowie wyprowadzają Lota i jego córki z pożaru Sodomy; anioł nie pozwala Abrahamowi zabić jego syna Izaaka. Czasem aniołowie są groźni: Bóg posyła anioła, który zabija wszystko co pierworodne u Egipcjan. Ale to anioł również wyprowadza Izraelitów z niewoli. Anioł zamyka paszcze lwów, żeby nie pożarły Daniela.

27 września - 10 rocznica śmierci księdza Antoniego Pęksy SAC

23-09-2007 15:54 xRobert Turyk Ogłoszenia parafialne Czytano: 461

27 września 2007 roku, mija 10 rocznica śmierci Księdza Antoniego Pęksy, pallotyna - długoletniego proboszcza naszej parafii.
Ks. Antoni Pęksa urodził się 8 kwietnia 1928 roku w miejscowości Dzwonek w woj. ostrołęckim. Do stowarzyszenia Apostolskiego wstąpił 30 sierpnia 1947 roku w Ząbkowicach Śląskich. Pierwszą profesję złożył 15 sierpnia w 1949 roku w Wadowicach. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 czerwca 1953 roku w Ołtarzewie. Służbę kapłańską Kościołowi i Stowarzyszeniu rozpoczął w 1954 r. w Poznaniu. Pracował w Kielcach.w Wadowicach, w Łodzi, w parafii Czarna w diecezji Sandomierskiej, w Szczecinie.

„Zaginął, a odnalazł się”.

17-09-2007 18:21 xRobert Turyk Ogłoszenia parafialne Czytano: 382

Rzadko która z przypowieści mówi nam tyle o Bogu i o człowieku, co opowiadanie o synu marnotrawnym. Poprzedzają je dwie inne przypowieści o zagubionej owcy i drachmie, a właściwie o radości, jaka towarzyszy ich odnalezieniu. Aby je dobrze zrozumieć, trzeba uwzględnić fakt, że Jezus skierował je do grzeszników, którzy Go chętnie słuchali, i do faryzeuszów, którzy się tym gorszyli. Dopiero w tym kontekście możemy zrozumieć, że Jezus wcale nie chce faworyzować grzeszników czy też lekceważyć dziewięćdziesięciu dziewięciu kosztem jednego, lecz wzywa nas do wiary, czyli do przyjęcia zbawienia, darmowo ofiarowanego nam przez Boga.

BYĆ UCZNIEM CHRYSTUSA

10-09-2007 15:38 xRobert Turyk Ogłoszenia parafialne Czytano: 462

OBOWIĄZKI UCZNIÓW JEZUSA
Szły z Jezusem wielkie tłumy. On zwrócił się i rzekł do nich: Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestoma tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.
Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem.
Łk 14, 25-33