Nasza strona, aby wyglądać i działać prawidłowo, korzysta z plików cookies. Obsługę cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Więcej o polityce cookies.

Akceptuję

Patroni

Święty Wojciech (956-997) - Patron jednoczącej się Europy
 
Św. Wojciech, urodzony w Czechach, w epoce jeszcze bliskiej czasom, gdy Cyryl i Metody rozpoczynali ewangelizację Słowian, potrafił - wzorem swoich wielkich poprzedników - łączyć duchowe tradycje Wschodu i Zachodu. Po zdobyciu wykształcenia w Magdeburgu, został kapłanem, a następnie biskupem Pragi. Poznał Rzym, Francję, gdzie pielgrzymował, dotarł do Moguncji zapoznawszy się z cesarzem Ottonem III. Jako apostoł pogan, w swej ostatniej misji dotarł do wybrzeży Bałtyku. W ciągu swej krótkiej działalności misyjnej wpisał się bardzo głęboko w dzieje kilku narodów. Żywa pamięć o tym świętym została zwłaszcza w środkowej Europie. Męczennik ten, zatem tak swoim życiem, jak i swoją śmiercią położył mocny fundament pod tożsamość i jedność Europy.
 
Św. Jan pisze: "Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity". Mierząc życie św. Wojciecha miarą doczesną, można by dojść do wniosku, że było ono nieudane, że Wojciech sprawdził się jako biskup, a jako misjonarz odniósł w Prusach porażkę. Natomiast w perspektywie wiary całkowite wyniszczenie Świętego okazuje się niezmiernie owocne. Spełniły się w nim słowa Jezusa: "A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec". Poszedł on całkowicie za Chrystusem jako wierny i ofiarny sługa, dając o Nim świadectwo. Nowa ewangelizacja (głoszenie Ewangelii sowim życiem jest naszym zadaniem, ponieważ jesteśmy "spadkobiercami dziedzictwa tych misjonarzy, którzy z mocą głosili na naszych ziemiach wiarę chrześcijańską" - głosił w Gnieźnie Jan Paweł II. Nas chrześcijan - papież bardzo mocno zachęca (prosi) do tego, abyśmy ochotnie podejmowali wysiłki na rzecz apostolstwa, abyśmy wszyscy bez wyjątku (młodzi, starsi, chorzy, rodzice, dzieci...) stawali się apostołami Chrystusa. Ufamy, że św. Wojciech idzie wciąż przed nami w tej ewangelizacyjnej drodze. Idzie przed Tobą i przede mną, abyśmy w naszych czasach umieli wsłuchiwać się w natchnienia Ducha Świętego, stając się w ten sposób wiernymi uczniami jego Mistrza-Jezusa. Ks. Józef
Święty Wincenty Pallotti (1795-1850)
 
Wincenty Pallotti urodził się w Rzymie 21 kwietnia 1795 r., jako trzecie z dziesięciorga dzieci Piotra Pawła Pallottiego i Marii Magdaleny Rossi. Następnego dnia został ochrzczony w kościele s. Lorenzo in Damaso, otrzymując imiona Vincenzo Luigi Francesco. W 1814 r. Pallotti rozpoczął studia w Kolegium Rzymskim i na Papieskim Uniwersytecie La Sapienza. Następnego roku został profesorem greki, a później filozofii. 16 maja 1818 r. otrzymał święcenia kapłańskie w bazylice św. Jana na Lateranie. Następnie założył i prowadził związki młodzieżowe, organizował szkoły wieczorowe, domy dla osieroconych dzieci, bractwo rzemieślnicze i oratoria nocne.
 
Ksiądz Wincenty był spowiednikiem poszukiwanym przez ludzi wszystkich stanów i kierownikiem duchowym wspólnot siostrzanych. Prowadził rekolekcje i misje w Rzymie i okolicy Był inicjatorem apostolstwa emigrantów. Popierał apostolstwo prasy i był nieocenionym doradcą papieży Grzegorza XVI i Piusa IX.
 
4 kwietnia 1835 r. założył Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, w ramach którego w latach następnych powstały: Wspólnota Księży i Braci Apostolstwa Katolickiego (pallotyni) oraz Wspólnota Sióstr Apostolstwa Katolickiego (pallotynki). W 1835 r. objął urząd rektora przy kościele S. Spirito dei Napolitani, gdzie była pierwsza siedziba Apostolstwa Katolickiego.
 
22 stycznia 1850 r. Wincenty Pallotti umarł w domu przy kościele San Salvatore in Onda. Jego ciało spoczywa teraz w sarkofagu pod mensą; ołtarza głównego kościoła San Salvatore. W 1932 r. papież Pius XI ogłosił dekret o "heroiczności cnót" sługi Bożego Wincentego Pallottiego i nazwał go prekursorem Akcji Katolickiej. 22 stycznia 1950 r. papież Pius XII ogłosił Wincentego Pallottiego błogosławionym. 22 stycznia 1963 r. podczas soboru watykańskiego II papież Jan XXIII zaliczył go do grona świętych. 6 stycznia 1963 r. Pallotti został ogłoszony patronem Papieskiego Związku Misyjnego Księży.
Wzór: Księga Świętych nr 38